La Asociación

La Asociación de Actores e Actrices de Galicia es una entidad sin ánimo de lucro que actúa como organismo autogestor y autónomo agrupando a los/las actores/actrices y directores/as de Galicia

Colofón

Esta web é un produto desenvolvido pola Navalla Suíza na primeira metade do ano 2015.

Tecnoloxía

No proceso de creación da web só empregamos software libre:

  • O servidor é un Ubuntu 10.04.4 LTS.
  • As páxinas son servidas por un Apache 2.2.14.
  • O sitio está construído co framework de PHP5 Laravel e co framework de CSS cSans xunto co preprocesador styleCow. Estas ferramentas foron desenvolvidas pola Navalla Suíza.

Deseño

O deseño é obra da Navalla Suíza e empregamos a tipografía Roboto e as cores #662077, #1e0923, #381141 e #f0eee4.