XXVI Edición | 2022

No centenario do nacemento de María Casares, un coro de actrices en escena fixo uso dos textos da súa autobiografía para convertelos en diálogos, teatralizándoos e xogando con eles, mesturando o formato gala (os premios), co teatro documento, o teatro poético e a performance.

XXVI Edición | 2022

Os premios