XVI Edición | 2012

O Presidente da Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín, leu o Manifiesto Galego do Día Internacional do Teatro nesta edición

XVI Edición | 2012

Os premios